51.si

Ali se subvencije za okna sploh izplačajo?

Odprta senčila na oknih

Mnogo ljudi, ki želi svoja stara in dotrajana ali uničena okna zamenjati za nova, lesena okna, se sprašuje, ali se subvencije za okna, ki jih razpisuje Eko sklad Republike Slovenija, sploh izplačajo. Večini se namreč pri besedah subvencije okna ali vloga za subvencijo pred očmi najprej prikaže gora dokumentacije, ki jo je potrebno oddati in…

Do novih oken nekoliko ceneje

Nova okna

Subvencija za okna je za mnoge odličen način, kako nekoliko znižati stroške naložbe v nova okna, ki jih želite zamenjati. Seveda ima kot vsaka subvencija tudi subvencija za okna določene pogoje, ki jim morate kot prosilci za nepovratna finančna sredstva zadostiti, če želite da bodo vaša nova okna vsaj nekoliko cenejša. Kateri so ključni pogoji,…

Kako poteka prijava na subvencijo za okna?

Štiri enaka okna

Subvencijo za lesena okna vsako leto podeljuje Eko sklad, ki v obliki nepovratnih finančnih sredstev lastnike nepremičnin spodbuja, da bi svoje stanovanjske objekte prenavljali čim bolj trajnostno in okolju prijazno. Ena izmed subvencij je namenjena tudi naložbi v lesena okna. Za samo prijavo je potrebno izpolniti vlogo, ji priložiti potrebna dokazila (priloge kot so na…

Eko sklad in subvencije za okna

Okno

Eko sklad je slovenski sklad, ki želi s svojimi spodbudami in delovanjem spodbujati razvoj na področju varovanja okolja. To želijo dosegati tako, da ljudem pomagajo s subvencijami, dajanjem kreditov oziroma poroštev ali druge oblike pomoči, ko se ti odločijo za okolju prijaznejše rešitve. Eko sklad prav tako spodbuja vse tiste naložbe, ki se skladajo z…

© 24. 06. 2018 - 51.si. Oglaševanje.