Kako do stanovanja, če ste mlada družina?
| Članek je bil prebran 710 krat.
Slabo!Zadostno!Dobro!Prav dobro!Odlično!

Mlade družine se pri nas in v sosednjih razvitih državah soočajo s podobno težavo – kako do lastnega doma. Pri nas je ta težava tako očitna, da se veliko mladih družin od svojih staršev ne odseli vse do srednjih let. Tako v enodružinskih hišah pogosto živijo kar dve generaciji oziroma družini. Seveda je to stresno tako za mlade, ki si ustvarjajo svojo lastno družino, kakor tudi za starše, ki so kar naenkrat razpeti med dvema vlogama – biti hkrati starši in stari starši (če so v družini že vnuki). Mlade družine za zdrav razvoj in napredek vsekakor potrebujejo svoj prostor. Samo ena soba za spanje seveda ne bo dovolj. Včasih je sobivanje z starši enega izmed partnerjev zelo stresno, vsak dan pa prinaša tudi mnoge nepotrebne konflikte in preizkušnje. Pogosto se te situacije razrešijo same od sebe, ko se mlada družina odseli na svoje. A do lastnega doma, stanovanja ali hiše, večina mladih ne more tudi, ko sta oba zaposlena in imata reden prihodek. Danes je do lastne hiše torej zares težko priti, obstaja pa nekaj poti in načinov, ki nam ta cilj nekoliko približajo ali mladim olajšajo, da ga dosežejo.

stanovanjski sklad Mlada družina do stanovanja s pomočjo stanovanjskega sklada

Ena izmed možnosti, kako do lastne nepremičnine, je stanovanjski sklad. Vsako leto stanovanjski sklad subvencionira mlade družine, ki se prvič srečujejo s stanovanjsko problematiko. Kot mlada družina se šteje življenjska skupnost, v kateri sobivajo eden ali dva starša, z enim ali več otroki. Dodaten pogoj je, da vsaj eden izmed otrok v letu, ko mlada družina zaproša za subvencijo, še ni šoloobvezen. Da bi mlada družina lahko kandidirala za subvencijo, njen letni dohodek ne sme presegati meje, ki jo država določa vsako leto posebej. Subvencijo pa sme družina prejemati za vsakega družinskega člana maksimalno 8 let. Mlade družine, ki si želijo rešiti svoj prvi stanovanjski problem, se odločajo bodisi za nakup nepremičnine bodisi za najem bodisi za gradnjo. Za to morajo imeti sklenjeno bodisi prodajno pogodbo bodisi pridobiti gradbeno dovoljenje. Če se mlada družina odloči za najem nepremičnine, potem je mogoče zaprositi tudi do subvencioniranja tržnega najema nepremičnine. Za subvencijo pri plačevanju tržne najemnine lahko zaprosijo tiste mlade družine, v katerih je študij uspešno zaključil vsaj eden izmed staršev in katera si stanovanjski problem rešuje s tem, da najema tržno stanovanje. Pogoj je tudi ta, da ta roditelj oziroma starš v letu dodeljevanja subvencije ni dopolnil starosti 28 let. Če gre za uspešno zaključen doktorski študij, se starostna meja pomakne za dve leti navzgor.

Mlade družine lahko subvencijo pridobijo tako, da spremljajo javni poziv, ki je enkrat letno objavljen na strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (http://ssrs.si/). Na tak način je lahko mladi družini močno olajšano osamosvajanje, ki ima bistveno vlogo za zdrave odnose in zadovoljstvo ožje in širše družine. Običajno je zanimanje za razpis kar velik, zato morajo biti vsi, ki so zainteresirani zanj, ves čas na tekočem. Stanovanjski sklad je tako ena izmed obetavnih priložnosti za vse tiste mlade, ki si želijo zaživeti na svojem, pa zato v danem trenutku nimajo zadosti lastnih finančnih sredstev.

Preberite tudi, kako lahko svoj novi dom opremite z lesom – več!

© 24. 06. 2018 - 51.si. Oglaševanje.